Show / Info om klasser og titler
Her er en gennemgang af kattens vej gennem udstillingerne, hvilken klasse de er i og hvordan de tager certifikaterne.
 
De små:
Killingerne må først udstilles, når de er fyldt 4 måneder. De er delt op i 2 aldersgrupper.

Kl. 12 killinger, er for aldersgruppen 4-5-6-7 mdr. Deres certifikater kaldes CACC, som er en forkortelse af Certificat d'Aptitude au Championat des Chatons de Beauté. Forkortes til KCH. som skrives før kattens navn.
Katten opnår titlen Kitten Champion ved at få:
3 (tre) CACC - Fra 3 (tre) forskellige dommere - På 3 (tre) nationale el. internationale FIFe udstillinger.

Kl. 11 ungdyr, er for aldersgruppen 8-9-10-11 mdr. Deres certifikater kaldes CACJ, som er en forkortelse af Certificat d'Aptitude au Championat des Jeunes de Beauté. Forkortes til JCH. som skrives før kattens navn.
Katten opnår titlen Junior Champion ved at få:
3 (tre) CACJ - Fra 3 (tre) forskellige dommere - På 3 (tre) nationale el. internationale FIFe udstillinger.
En killing/ungdyr der har vundet 5 BEST IN SHOW får titlen JUNIOR WINNER.
Junior Winner forkortes JW og skrives efter kattens navn.
 
 
Udstillingsmæssigt betragtes en kat som ”voksen”, når den er 12 mdr. Herefter bliver de delt op i to grupper: Fertile og Kastrater. Både fertile og kastrater er igen delt op i to grupper med Hunkatte i den ene og hankatte i den anden.
 
Fertile:
De fertile katte starter i klasse 9 åben og fortsætter i klasserne 7, 5, 3 og slutter i klasse 1.
 
Certifikaterne i kl. 9 kaldes CAC, som er en forkortelse af Certificat d'Aptitude au Championat de Beauté.
Champion forkortes til CH. og skrives før kattens navn
Kattene opnår titlen Champion, ved at få:
3 (tre) CAC - Fra 3 (tre) forskellige dommere - På 3 (tre) nationale el. internationale FIFe udstillinger.
 
Katten rykker nu videre til Kl. 7
Certifikaterne i kl. 7 kaldes CACIB, som er en forkortelse af Certificat d'Aptitude au Championat International de Beauté. International Champion forkortes til IC. og skrives før kattens navn.
Kattene opnår titlen International Champion, ved at få:
3 (tre) CACIB - Fra 3 (tre) forskellige dommere - I mindst 2 (to) forskellige lande - På 3 (tre) internationale FIFe udstillinger - Der kan opnås maksimalt 2 (to) CACIB i det samme land.
 
Katten rykker nu videre til Kl. 5
Certifikaterne i kl. 5 kaldes CAGCIB, som er en forkortelse af Certificat d'Aptitude au Grand Championat International de Beauté. Grand International Champion forkortes til GIC. og skrives før kattens navn
Kattene opnår titlen Grand International Champion ved at få:
6 (seks) CAGCIB - Fra mindst 3 (tre) forskellige dommere - I mindst 3 (tre) forskellige lande. På 6 (seks) internationale FIFe udstillinger - Der kan opnås maksimalt 4 (fire) CAGCIB i det samme land.
Eller:
8 (otte) CAGCIB - Fra mindst 4 (fire) forskellige dommere - I mindst 2 (to) forskellige lande. På 8 (otte) internationale FIFe udstillinger - Der kan opnås maksimalt 7 (syv) CAGCIB i det samme land.
 
Katten rykker nu videre til Kl. 3
Certifikaterne i kl. 3 kaldes CACS, som er en forkortelse af Certificat d'Aptitude au Championat Supreme de Beauté. Supreme Champion forkortes til SC. og skrives før kattens navn
Kattene opnår titlen Supreme Champion ved at få:
9 (ni) CACS - Fra mindst 3 (tre) forskellige dommere - I mindst 3 (tre) forskellige lande. På 9 (ni) internationale FIFe udstillinger - Der kan opnås maksimalt 7 (syv) CACS i det samme land.
Eller:
11 (elleve) CACS - Fra mindst 6 (seks) forskellige dommere - I mindst 2 (to) forskellige lande. På 11 (elleve) internationale FIFe udstillinger - Der kan opnås maksimalt 10 (ti) CACS i det samme land.
 
Kattene har nu opnået højeste titel som fertil og rykker til klasse 1.
De konkurrerer ikke længere om certifikater, men får en "Ærespræmie" HP
De er stadig med i konkurrencen om Best in Variety (BIV) nominering (NOM) og Best in show (BIS).

 

Kastrater:
Nogle er kastreret som killinger og starter her, mens de fertile starter forfra, når de bliver neutraliseret. de beholder deres titler som fertile.
De starter i kl. 10 og fortsætter i klasserne 8, 6, 4 og slutter i klasse 2
 
Certifikaterne i kl. 10 kaldes CAP, som er en forkortelse af Certificat d'Aptitude au Premium de Beauté.
Premier forkortes til PR. og skrives før kattens navn og evt. titel som fertil.
Kattene opnår titlen Premier, ved at få:
3 (tre) CAP - Fra 3 (tre) forskellige dommere - På 3 (tre) nationale el. internationale FIFe udstillinger.
 
Katten rykker nu videre i kl. 8
Certifikaterne i kl. 8 kaldes CAPIB, som er en forkortelse af Certificat d'Aptitude au Premium International de Beauté. International Premier forkortes til IP. og skrives før kattens navn og evt. titel som fertil.
Kattene opnår titlen International Premier, ved at få:
3 (tre) CAPIB - Fra 3 (tre) forskellige dommere - I mindst 2 (to) forskellige lande - På 3 (tre) internationale FIFe udstillinger. Der kan opnås maksimalt 2 (to) CAPIB i det samme land.
 
Katten rykker nu videre i kl. 6
Certifikaterne i kl. 6 kaldes CAGPIB, som er en forkortelse af Certificat d'Aptitude au Grand Premium International de Beauté. Grand International Premier forkortes til GIP. Det skrives før kattens navn og evt. titel som fertil.
Kattene opnår titlen Grand International Premier, ved at få:
6 (seks) CAGPIB - Fra mindst 3 (tre) forskellige dommere - I mindst 3 (tre) forskellige lande. På 6 (seks) internationale FIFe udstillinger - Der kan opnås maksimalt 4 (fire) CAGPIB i det samme land.
Eller:
8 (otte) CAGPIB - Fra mindst 4 (fire) forskellige dommere - I mindst 2 (to) forskellige lande. På 8 (otte) internationale FIFe udstillinger - Der kan opnås maksimalt 7 (syv) CAGPIB i det samme land.
 
Katten rykker nu videre i kl. 4
Certifikaterne i kl. 4 kaldes CAPS, som er en forkortelse af Certificat d'Aptitude au Premium Supreme de Beauté.
Supreme Premier forkortes til SP. og skrives før kattens navn og evt. titler som fertil.
Kattene opnår titlen Supreme Premier, ved at få:
9 (ni) CAPS - Fra mindst 3 (tre) forskellige dommere - I mindst 3 (tre) forskellige lande. På 9 (ni) internationale FIFe udstillinger - Der kan opnås maksimalt 7 (syv) CAPS i det samme land.
Eller:
11 (elleve) CAPS - Fra mindst 6 (seks) forskellige dommere - I mindst 2 (to) forskellige lande. På 11 (elleve) internationale FIFe udstillinger - Der kan opnås maksimalt 10 (ti) CAPS i det samme land.
 
Kattene har nu opnået højeste titel som kastrat og rykker til klasse 2.
De konkurrere ikke længere om certifikater, men får en "Ærespræmie" HP.
De er stadig med i konkurrencen om Best in Variety (BIV) nominering (NOM) og Best in show (BIS).

 

Du kan finde langt flere detaljer om udstilling på herunder
FIFE Fédération Internationale Féline LINK
Felis Danica side LINK 
 
Jeanette & Knud Erik | kurileanbobtail.dk © Copyright 2009 All Rights Reserved