Kurilean Bobtail / Farver - EMS koder
Fife har et Easy Mind System(EMS), som fortæller hvilken race og farve katten har.
 
Med EMS koden er det nemt at se race og hvilken farve katten har. Det kræver dog at man ved, hvad de forskellige betegnelser står for.
 
 
Første, er tre store bogstaver, som betegner racen.
Kurilean Bobtail Langhår = KBL & Kurilean Bobtail Korthår = KBS
 
 
Anden, er farve. Fife har godkendt følgende farver for Kurilean bobtail:
w = Hvid
n = sort
a = blå, som er fortynding af sort
d = rød
e =creme, som er fortynding af rød
f = sort tortie
g = blå tortie, som er fortynding af sort tortie
 
w = hvid
n = sort
a = blå
f =sort tortie
g = blå tortie
 
s = sølv eller smoke. Har katten tabby mønster kaldes det sølv, er den uden tabby(nonaguti) kaldes det smoke
 
y = golden
Sølv og golden kan ikke stå alene, men sættes efter de overstående farver, så det bliver ns-ny, as-ay, ds-dy, es-ey, fs-fy, gs-gy. Hår af sølv og golden
 
 
 
Tredje, er katten med hvid, vil det stå efter farven. Der er 4 mængdern af hvidt. 01, 02, 03, 09
 
01 kaldes van. Mindst 75 % skal være hvidt.
02 kaldes harlekin. Mellem 50 og 75 % skal være hvidt
03 kaldes Bicolor. Mellem 25 og 50 % skal være hvidt.
09 kaldes med uspecificeret hvidt.
 
 
Fjerde, er tabby mønstreret, der er  6, de mest almindelige er 22 - 23 - 24 - 25
Ved katte med meget hvidt 01 & 02 siger reglerne at de skal betegnes som uspecificeret  21
 
Shaded 11
Shell 12
Blotched   22
Makrel  23
Spotted  24
Ticked  25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Femte, er øjnfarve for hvide katte og dem med meget hvidt 01 & 02
61 = blå
62 = Orange
63 = Oddeyed
64 = grønne
 
Kurilean Bobtail er opdelt i fire farvegrupper. Herunder er der en oversigt over alle EMSkoder.
 
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4
KBL/KBS w 61        KBL/KBS n 01 61/62/63/64              KBL/KBS d KBL/KBS d 01 61/62/63/64
KBL/KBS w 62 KBL/KBS n 02 61/62/63/64 KBL/KBS e KBL/KBS d 02 61/62/63/64
KBL/KBS w 63 KBL/KBS n 03/09 KBL/KBS f KBL/KBS d 03 eller 09
KBL/KBS w 64   KBL/KBS g KBL/KBS e 01 61/62/63/64
  KBL/KBS a 01 61/62/63/64   KBL/KBS e 02 61/62/63/64
KBL/KBS n KBL/KBS a 02 61/62/63/64 KBL/KBS ds KBL/KBS e 03 eller 09
KBL/KBS a KBL/KBS a 03/09  KBL/KBS es KBL/KBS f 01 61/62/63/64
    KBL/KBS fs KBL/KBS f 02 61/62/63/64
KBL/KBS ns KBL/KBS ns 01 61/62/63/64 KBL/KBS gs           KBL/KBS f 03 eller 09
KBL/KBS as KBL/KBS ns 02 61/62/63/64   KBL/KBS g 01 61/62/63/64
  KBL/KBS ns 03/09 KBL/KBS d 22 KBL/KBS g 02 61/62/63/64
KBL/KBS n 22   KBL/KBS d 23 KBL/KBS g 03 eller 09
KBL/KBS n 23 KBL/KBS as 01 61/62/63/64 KBL/KBS d 24  
KBL/KBS n 24 KBL/KBS as 02 61/62/63/64 KBL/KBS d 25 KBL/KBS ds 01 61/62/63/64
KBL/KBS n 25 KBL/KBS as 03/09 KBL/KBS e 22 KBL/KBS ds 02 61/62/63/64
    KBL/KBS e 23 KBL/KBS ds 03 eller 09
KBL/KBS a 22 KBL/KBS n 01 21 61/62/63/64 KBL/KBS e 24 KBL/KBS es 01 61/62/63/64
KBL/KBS a 23 KBL/KBS n 02 21 61/62/63/64 KBL/KBS e 25 KBL/KBS es 02 61/62/63/64
KBL/KBS a 24 KBL/KBS n 03/09 22 KBL/KBS f 22 KBL/KBS es 03 eller 09
KBL/KBS a 25 KBL/KBS n 03/09 23 KBL/KBS f 23 KBL/KBS fs 01 61/62/63/64
  KBL/KBS n 03/09 24 KBL/KBS f 24 KBL/KBS fs 02 61/62/63/64
KBL/KBS ns 11   KBL/KBS n 03/09 25  KBL/KBS f 25 KBL/KBS fs 03 eller 09
KBL/KBS ns 12   KBL/KBS g 22 KBL/KBS gs 01 61/62/63/64
KBL/KBS ns 22    KBL/KBS a 01 21 61/62/63/64 KBL/KBS g 23  KBL/KBS gs 02 61/62/63/64
KBL/KBS ns 23 KBL/KBS a 02 21 61/62/63/64 KBL/KBS g 24 KBL/KBS gs 03 eller 09
KBL/KBS ns 24 KBL/KBS a 03/09 22 KBL/KBS g 25  
KBL/KBS ns 25 KBL/KBS a 03/09 23   KBL/KBS d 01 21 61/62/63/64
  KBL/KBS a 03/09 24 KBL/KBS ds 11 KBL/KBS d 02 21 61/62/63/64
KBL/KBS as 11 KBL/KBS a 03/09 25  KBL/KBS ds 12 KBL/KBS d 03 22/23/24/25
KBL/KBS as 12   KBL/KBS ds 22      KBL/KBS d 09 22/23/24/25
KBL/KBS as 22 KBL/KBS ns 01 21 61/62/63/64    KBL/KBS ds 23 KBL/KBS e 01 21 61/62/63/64
KBL/KBS as 23 KBL/KBS ns 02 21 61/62/63/64 KBL/KBS ds 24 KBL/KBS e 02 21 61/62/63/64
KBL/KBS as 24 KBL/KBS ns 03/09 11 KBL/KBS ds 25 KBL/KBS e 03 22/23/24/25
KBL/KBS as 25 KBL/KBS ns 03/09 12 KBL/KBS es 11 KBL/KBS e 09 22/23/24/25
  KBL/KBS ns 03/09 22 KBL/KBS es 12 KBL/KBS f 01 21 61/62/63/64
KBL/KBS ny 11 KBL/KBS ns 03/09 23 KBL/KBS es 22 KBL/KBS f 02 21 61/62/63/64
KBL/KBS ny 12 KBL/KBS ns 03/09 24 KBL/KBS es 23 KBL/KBS f 03 22/23/24/25
KBL/KBS ny 22 KBL/KBS ns 03/09 25  KBL/KBS es 24 KBL/KBS f 09 22/23/24/25
KBL/KBS ny 23   KBL/KBS es 25 KBL/KBS g 01 21 61/62/63/64
KBL/KBS ny 24 KBL/KBS as 01 21 61/62/63/64 KBL/KBS fs 11 KBL/KBS g 02 21 61/62/63/64
KBL/KBS ny 25 KBL/KBS as 02 21 61/62/63/64 KBL/KBS fs 12 KBL/KBS g 03 22/23/24/25
  KBL/KBS as 03/09 11 KBL/KBS fs 22 KBL/KBS g 09 22/23/24/25
KBL/KBS ay 11 KBL/KBS as 03/09 12 KBL/KBS fs 23  
KBL/KBS ay 12 KBL/KBS as 03/09 22 KBL/KBS fs 24 KBL/KBS ds 01 21 61/62/63/64
KBL/KBS ay 22 KBL/KBS as 03/09 23 KBL/KBS fs 25 KBL/KBS ds 02 21 61/62/63/64
KBL/KBS ay 24 KBL/KBS as 03/09 24 KBL/KBS gs 11 KBL/KBS ds 03 11/12/22/23/24/25
KBL/KBS ay 25 KBL/KBS as 03/09 25  KBL/KBS gs 12 KBL/KBS ds 09 11/12/22/23/24/25
    KBL/KBS gs 22 KBL/KBS es 01 21 61/62/63/64
  KBL/KBS ny 01 21 61/62/63/64 KBL/KBS gs 23 KBL/KBS es 02 21 61/62/63/64
  KBL/KBS ny 02 21 61/62/63/64 KBL/KBS gs 24 KBL/KBS es 03 11/12/22/23/24/25
  KBL/KBS ny 03/09 11 KBL/KBS gs 25 KBL/KBS es 09 11/12/22/23/24/25
  KBL/KBS ny 03/09 12   KBL/KBS fs 01 21 61/62/63/64
  KBL/KBS ny 03/09 22 KBL/KBS dy 11 KBL/KBS fs 02 21 61/62/63/64
  KBL/KBS ny 03/09 23 KBL/KBS dy 12 KBL/KBS fs 03 11/12/22/23/24/25
  KBL/KBS ny 03/09 24 KBL/KBS dy 22 KBL/KBS fs 09 11/12/22/23/24/25
  KBL/KBS ny 03/09 25  KBL/KBS dy 23 KBL/KBS gs 01 21 61/62/63/64
    KBL/KBS dy 24 KBL/KBS gs 02 21 61/62/63/64
  KBL/KBS ay 01 21 61/62/63/64 KBL/KBS dy 25 KBL/KBS gs 03 11/12/22/23/24/25
  KBL/KBS ay 02 21 61/62/63/64 KBL/KBS ey 11 KBL/KBS gs 09 11/12/22/23/24/25
  KBL/KBS ay 03/09 11 KBL/KBS ey 12  
  KBL/KBS ay 03/09 12  KBL/KBS ey 22 KBL/KBS dy 01 21 61/62/63/64
  KBL/KBS ay 03/09 22 KBL/KBS ey 23 KBL/KBS dy 02 21 61/62/63/64
  KBL/KBS ay 03/09 23 KBL/KBS ey 24 KBL/KBS dy 03 11/12/22/23/24/25
  KBL/KBS ay 03/09 24 KBL/KBS ey 25 KBL/KBS dy 09 11/12/22/23/24/25
  KBL/KBS ay 03/09 25  KBL/KBS fy 11 KBL/KBS ey 01 21 61/62/63/64
    KBL/KBS fy 12 KBL/KBS ey 02 21 61/62/63/64
    KBL/KBS fy 22 KBL/KBS ey 03 11/12/22/23/24/25
    KBL/KBS fy 23 KBL/KBS ey 09 11/12/22/23/24/25
    KBL/KBS fy 24 KBL/KBS fy 01 21 61/62/63/64
    KBL/KBS fy 25 KBL/KBS fy 02 21 61/62/63/64
    KBL/KBS gy 11 KBL/KBS fy 03 11/12/22/23/24/25
    KBL/KBS gy 12 KBL/KBS fy 09 11/12/22/23/24/25
    KBL/KBS gy 22 KBL/KBS gy 01 21 61/62/63/64
    KBL/KBS gy 23 KBL/KBS gy 02 21 61/62/63/64
    KBL/KBS gy 24 KBL/KBS gy 03 11/12/22/23/24/25
    KBL/KBS gy 25 KBL/KBS gy 09 11/12/22/23/24/25
Jeanette & Knud Erik | kurileanbobtail.dk © Copyright 2009 All Rights Reserved